menu mobilne
 

Dofinansowanie z PUP do szkoleń UAVO

Oferowane przez nas szkolenia można sfinansować nawet w 100% z następujących programów:

1. Powiatowe Urzędy Pracy
- Wsparcie do 100% wartości szkolenia
- Oferowane dla osób bezrobotnych lub na doposażenie stanowiska pracy
- Wsparcie dla całej polski 

2. Baza Usług Rozwojowych
- wsparcie do 90% wartości szkolenia 
- Oferowane dla osób indywidualnych, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
- Wsparcie dla całej polski  

Aby pozyskać środki na szkolenie z PUP należy:

1. Udać się do lokalnego PUP - dział szkoleń i uzyskać informację dotyczące naboru na szkolenie ( bony szkoleniowe ) przykład >>
2. Wskazać w PUP nasz ośrodek szkoleniowy i rodzaj szkolenia 
3. Tu występuje wymiana informacji po między PUP a naszym ośrodkiem
3. Uzyskanie skierowania z PUP na szkolenie 
4. Odbycie szkolenia i ewentualnych egzaminów
5. Rozliczenie szkolenia pomiędzy PUP a naszym ośrodkiem 

Kto może skorzystać z dofinansowania PUP na szkolenie? 
- Osoba bezrobotna lub skierowana przez pracodawcę ( szersze informacje udzielają PUP - działy szkoleń )

Jak skorzystać z dofinansowania w Urzędzie Pracy? 
- Jeśłi jesteś osobą bezrobotną, należy udać się do lokalnego PUP - dział szkoleń i zapytać o możliwość uczestnictwa w szkoleniu np. UAVO

Ile trwa uzyskanie skierowania z PUP?
- Jest to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od możliwośći PUP

Czy PUP pokrywa wszystkie koszty szkolenia ?
- Zwykle szkolenie jest pokrywane w 100% łącznie z badaniami, ubezpieczeniem i egzaminem

Czy wymagane są własne środki ?
- Przy tym dofinansowaniu uczestnik szkolenia jest poza obiegiem finansowym, rozliczenie szkolenia odbywa się między ośrodkiem szkoleniowym a PUP

dofinansowanie do szkoleń uavo, uavo dofinansowanie, dofinansowanie kursu uavo, bezpłatne szkolenie uavo, minimalny wkład własny kurs uavo,