menu mobilne
 

Szkolenia UAVO VLOS

 

Przepisy prawa lotniczego, obowiązujące w Polsce, nakazują osobom komercyjnie wykonującym operacje lotnicze przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych(UAV), uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO.
 

Dla tych osób przygotowaliśmy szkolenia UAVO VLOS z egzaminem  na następujące rodzaje statków powietrznych i kategorie wagową

1. płatowiec (A) masa startowa: do 5 kg,  do 25kg, do 50kg
2. śmigłowiec (H) 
masa startowado 5 kg,  do 25kg, do 50kg
3. wielowirnikowiec (MR) masa startowado 5 kg,  do 25kg, do 50kg
4. sterowiec (AS) masa startowado 5 kg,  do 25kg, do 50kg

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie przygotowujące do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO ­VLOS wraz z egzaminem.

Szkolenie to ma na celu zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu wzroku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim nauczymy Was jak odnaleźć się w przestrzeni powietrznej. Gdzie i na jakich warunkach możemy latać. Jak uzyskać zgody i pozwolenia. Pokażemy jak wypełnić niezbędne dokumenty przy tworzeniu stref lotniczych. Przygotujemy również do Egzaminu Państwowego nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie pisemnej. W trakcie szkoleń zapewniamy również catering.

Aby rozpocząć szkolenie nie potrzebujesz drona. Szkolenie praktyczne odbywa się wyłącznie na naszych statkach powietrznych. Istnieje również możliwość wypożyczenia drona na egzamin.

Szkolenie to jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną:

Część teoretyczna, obejmuje:

 • podstawy meteorologii
 • budowa bezzałogowego statku powietrznego
 • podstawy prawa lotniczego
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów

Część praktyczna, obejmuje:

 •  konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
 •  budowa i elementy składowe, konfiguracja aparatury zdalnego sterowania
 •  szkolenie na symulatorach
 •  przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
 •  ocena warunków meteorologicznych
 •  wzrokowa ocena stanu technicznego statku powietrznego
 •  sprawdzenie układów statku powietrznego

etap pierwszy, w którym instruktor może przejąć sterowanie statkiem powietrznym

 • nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym
 • nauka startów
 • nauka lądowań
 • nauka celności lądowania
 • procedury awaryjne
 • ćwiczenia lotu wymagane na egzaminie

etap drugi – samodzielne wykonywanie powyższych operacji

egzamin teoretyczny i praktyczny

______________________________________________________________________________________

Szkolenia odbywają się zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępny tu >>>

Zajęcia odbywają się na lotnisku w Rzeszowie lub Krakowie w zależności od wybranej daty szkolenia.

Szkolenia są prowadzone w 3 trybach:

- szkolenie stacjonarne od poniedziałku do piątku 
- szkolenie weekendowe (soboty i niedziele ) 
- szkolenie zaocze ( metoda samokształcenia w oparciu o podręcznik naszego ośrodka )

 

______________________________________________________________________________________
Przykładowy plan szkolenia tygodniowego:

poniedziałekzajęcia teoretyczne
wtorekzajęcia teoretyczne
środa - zajęcia praktyczne
czwartekzajęcia praktyczne
piątek - egzamin 

____________________________________________________________________________________

Koszt szkolenia dla kategorii MR do 5kg 1130 zł netto
Koszt szkolenia dla kategorii MR do 25kg 1700 zł netto

Koszt szkolenia dla kategorii A do 5kg 2500 zł netto
Koszt szkolenia dla kategorii A do 25kg 3900 zł netto

Koszt szkolenia zaocznego, 800 zł netto ( teoria i 1h praktyki )
Koszt szkolenia praktycznego MR do 5kg -110 zł netto (135,30 brutto) za godzinę pracy instruktora.
Koszt szkolenia praktycznego MR do 25kg -180 zł netto (221,40 brutto) za godzinę pracy instruktora.


Opłata za egzamin Państwowy - 201 zł,
koszt badania lekarskiego od 200 zł
Koszt ubezpieczenia OC operatora UAVO od 50zł

Prosimy dokonywać zgoszeń przy pomocy formularza zgłoszeniowego.
Więcej informacji można uzyskać pod:

Instruktor Piotr : piotr@rc-lipol.pl ( tel. 530 880 800)
Instruktor Tomek : 
tomek@rc-lipol.pl (tel. 668 851 085)

Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, dostaną Państwo w kolejnym mailu szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty do uzupełnienia i odesłania. W razie pytań służymy pomocą

 

Pliki do pobrania